default_mobilelogo

V rámci dlouhodobé spolupráce zajišťujeme Remodeling poboček společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

V rámci dlouhodobé spolupráce s Galerií hlavního města Prahy zajišťujeme postupnou obnovu Trojského zámku.

Studie, která potvrdila reálnost záměru pokračuje dokumentací pro povolení stavby.

Studie zachycuje možnost obnovy interiérů a zdokonalení technologického zázemí provozu.

Jedná se o záměr přestavby administrativní budovy na obytnou. Postupně vytváříme všechny stupně projektu.

Projekt popisuje rekonstrukci objektu zaměřenou na odvlhčení stavebních konstrukcí.

Zpracovaná studie pojednává přestavbu administrativní budovy na hotel.

SURPMO, a.s.

Sídlo společnosti

Opletalova 1626/36, Nové Město

110 00 Praha 1

tel: +420 221 466 401

e-mail: surpmo@surpmo.cz

Kontakty

Sekretariát

tel. +420 221 466 401
e-mail: surpmo@surpmo.cz

Účtárna

tel. +420 221 466 401
e-mail: uctarna@surpmo.cz

 

Projektové středisko Hradec Králové

Československé armády 219/24

500 03 Hradec Králové

Tel: +420 495 514 729

Mobil: +420 602 407 224

Fax: +420 495 511 366

e-mail: surpmohk@surpmo.cz

Projektová kancelář Praha

tel: +420 224 423 315

e-mail: surpmo@surpmo.cz