default_mobilelogo
  • provádění výchozích i pravidelných revizí vyhrazených elektrických zařízení (kategorie E2A: zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného)
  • vypracování revizní zpráv dle náležitostí daných normami ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 ed.2, ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 2000-6-61 ed.2.
  • výchozí i pravidelné revize hromosvodů - LPS podle ČSN EN 62 305-1 až 4 v objektech s prostředím bez nebezpečí výbuchu, s následným vypracováním revizní zprávy.
  • kontrolu elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600 a revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1610.

SURPMO, a.s.

Sídlo společnosti

Opletalova 1626/36, Nové Město

110 00 Praha 1

tel: +420 221 466 401

e-mail: surpmo@surpmo.cz

Kontakty

Sekretariát

tel. +420 221 466 401
e-mail: surpmo@surpmo.cz

Účtárna

tel. +420 221 466 401
e-mail: uctarna@surpmo.cz

 

Projektové středisko Hradec Králové

Československé armády 219/24

500 03 Hradec Králové

Tel: +420 495 514 729

Mobil: +420 602 407 224

Fax: +420 495 511 366

e-mail: surpmohk@surpmo.cz

Projektová kancelář Praha

tel: +420 224 423 315

e-mail: surpmo@surpmo.cz