default_mobilelogo

Budova je obálkou, která v sobě ukrývá vzájemně se ovlivňující soubory. Je cílem architekta či projektanta, aby nalezl vyvážený vztah mezi požadavky investora a potřebami objektu.

Náš kolektiv zkušených pracovníků zajišťuje všechny fáze projektové přípravy stavebních záměrů. Svá řešení opíráme o znalost českých technických norem, udržujeme si přehled o nových technologiích i trendech. Hlavní náplní naší činnosti jsou projekty novostaveb i rekonstrukcí budov pro bydlení (rodinných domů i bytových domů), administrativních, školních a ubytovacích. Zpracováváme územní plány a jejich změny.

Studii vnímáme jako prostor k utřídění myšlenek plynoucích z mnoha stran tak, aby záměr nabyl konkrétnějších obrysů a zároveň byl ekonomicky smysluplný.

Dokumentace pro získání územního rozhodnutí, stavebního povolení či ohlášení upřesňuje záměry Studie, plochy, konstrukce a technologie dostávají reálné rozměry. V rámci inženýrské činnosti dokumentaci projednáme s orgány státní správy a se správci veřejné infrastruktury.

Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele je svou podrobností určena k vytvoření standardu pro dodavatele.

Autorský a technický dozor během stavby provádíme za účelem dodržení požadované kvality díla.

Projekty jsou zprácovávány za pomocí softwaru ArchiCAD

 ARCHICAD black

Na projektech s námi spolupracují zkušení a léty prověření projektanti statiky, zdravotně technických instalací, vzduchotechnických zařízení, vytápění, elektroinstalací silnoproudých i slaboproudých, inženýrských staveb, protipožárních opatření.

SURPMO, a.s.

Sídlo společnosti

Opletalova 1626/36, Nové Město

110 00 Praha 1

tel: +420 221 466 401

e-mail: surpmo@surpmo.cz

Kontakty

Sekretariát

tel. +420 221 466 401
e-mail: surpmo@surpmo.cz

Účtárna

tel. +420 221 466 401
e-mail: uctarna@surpmo.cz

 

Projektové středisko Hradec Králové

Československé armády 219/24

500 03 Hradec Králové

Tel: +420 495 514 729

Mobil: +420 602 407 224

Fax: +420 495 511 366

e-mail: surpmohk@surpmo.cz

Projektová kancelář Praha

tel: +420 224 423 315

e-mail: surpmo@surpmo.cz