default_mobilelogo

Společnost nabízí pro majitele obytných, administrativních objektů a komerčních staveb provádění komplexní správy, včetně možnosti správy jednotlivých nájemních prostorů a to s celorepublikovou působností. Dále nabízí služby energetického specialisty a revizní činnost pro silnoproudé instalace. V projektové oblasti nabízí zpracování všech stupňů projektové dokumentace, obstarání všech potřebných vyjádření dotčených úřadů a v neposlední řadě činnost technického dozoru investora a pasportizace objektů. Projektové středisko Hradec Králové zajišťuje komplexní agendu v oblastech územního plánování a regionálního rozvoje.

Komplexní správa objektů

 • zajištění dodávek elektrické energie, plynu, vody, odvodu odpadních vod
 • zajištění úklidu a kontrol jeho provádění
 • zajištění fyzické a elektronické ostrahy objektu
 • zajištění odvozu pevného odpadu
 • zajištění potřebných prohlídek, kontrol a revizí
 • zajištění služeb odstraňujících vzniklé havárie v objektu zpracování návrhu oprav
 • zajišťování znaleckých posudků věcí nemovitých, vč. posouzení tržních cen nemovitostí

Projektová činnost

 • Ideové studie včetně 3d vizualizací
 • Zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně projednání s úřady
 • Technický / autorský dozor
 • Inženýrská činnost
 • Pasportizace objektů

Územní plánování a regionální rozvoj

 • Územně plánovací podklady a dokumentace
 • Koncepční dokumentace regionálního rozvoje
 • Pasporty, generely a studie v oblasti dopravy, životního prostředí, památkové péče, rekreace a další.
 • Poradenská činnost v souvislosti s územním plánováním a regionálním rozvojem

Revize a zkoušky elektrických zařízení

 • provádění výchozích i pravidelných revizí vyhrazených elektrických zařízení (kategorie E2A: zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného)
 • vypracování revizní zpráv dle náležitostí daných normami ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 ed.2, ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 2000-6-61 ed.2.
 • výchozí i pravidelné revize hromosvodů - LPS podle ČSN EN 62 305-1 až 4 v objektech s prostředím bez nebezpečí výbuchu, s následným vypracováním revizní zprávy.
 • kontrolu elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600 a revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1610.

Energetika

 • Sledování spotřeb objektů a vyhodnocování potenciálu energetických úspor objektu
 • Poradenská činnost při realizaci úsporných patření
 • Kontrola a stanovení odběrových diagramů při odběru z vysokého napění
 • Optimalizace nastavení odběru el. energie v závislosti na platbách za odběr el. energie
 • Zpracování energetických auditů a posudků podle zákona 406/2000 Sb. a vyhlášky 480/2012 Sb.
 • Zpracování průkazů energetické náročnosti budovy podle zákona 406/2000 Sb. a vyhlášky 78/2013 Sb.
 • Zpracování kontrol účinností kotlů a rozvodů tepelné energie podle zákona 406/2000 Sb. a vyhlášky 194/2013 Sb.
 • Zpracování kontrol klimatizačních systémů podle zákona 406/2000 Sb. a vyhlášky 193/2013 Sb.

Agenda nájemníků

 • vedení evidence o bytech
 • vyhotovení předpisů plateb nájemného
 • předpis záloh na dodávané služby
 • podklady pro návrh nájemních smluv a jejich dodatků
 • zajišťování odečtu měřičů spotřeby dodávaných médií
 • vyúčtování záloh na služby (minimálně 1x ročně)
 • vedení evidence plateb a vypracovávání přehledu plateb nájemného a záloh na služby
 • kontrolní činnost plateb včetně přípravy na následné řešení se zastupující advokátní kanceláří

SURPMO, a.s.

Sídlo společnosti

Opletalova 1626/36, Nové Město

110 00 Praha 1

tel: +420 221 466 401

e-mail: surpmo@surpmo.cz

Kontakty

Sekretariát

tel. +420 221 466 401
e-mail: surpmo@surpmo.cz

Účtárna

tel. +420 221 466 401
e-mail: uctarna@surpmo.cz

 

Projektové středisko Hradec Králové

Československé armády 219/24

500 03 Hradec Králové

Tel: +420 495 514 729

Mobil: +420 602 407 224

Fax: +420 495 511 366

e-mail: surpmohk@surpmo.cz

Projektová kancelář Praha

tel: +420 224 423 315

e-mail: surpmo@surpmo.cz