default_mobilelogo

V roce 1949 – vznikla v rámci Stavoprojektu Praha zvláštní organizační jednotka pro projektování rekonstrukcí památkových objektů R-ATELIÉR, a ten se o pět let později – 1. května 1954 – vyčlenil v samostatnou projektovou organizaci se zaměřením na obnovu historických sídel v komplexním pojetí památkové, urbanistické a architektonické koncepce. Kontinuita obou pracovišť je zřejmá. Tkví především v tom, že SÚRPMO od R-ateliéru převzal nejen jeho zaměření a pracovní náplň, ale hlavně všechny jeho pracovníky, kteří byli prvními tvůrci koncepčních zásad památkové péče v architektuře a urbanismu i ověřovateli metodických postupů. Urbanistické hodnoty krajiny i historických sídelních útvarů nebyly do té doby souborně posouzeny a zařazeny do celkové kontinuity, která jim z hlediska evropského vývoje přísluší. Podobně na tom byly i významné architektonické soubory a solitéry.

V úzké součinnosti s ostatními zúčastněnými složkami zpracoval ústav v průběhu své existence desetitisíce průzkumů, stovky územních plánů a tisíce projektů, které byly uplatněny nejen při realizaci památkové péče a ochrany přírody, ale i při výstavbě a přestavbě našich sídel. Urbanistické a architektonické projekty SURPMO, které se zvláště v pojetí i postupu značně odlišují od běžné projektové přípravy nové výstavby, přispěly k upřesnění údajů informačních systémů o území z hlediska hodnot a poznatků o minulém vývoji a budoucích možnostech rozvoje sídelních útvarů. Vytvořily nezbytné předpoklady k obnově jejich vnitřních částí, zejména historických center, komplexů a objektů, městských památkových rezervací, chráněných krajinných oblastí, přírodních území i venkovských sídel. Na základě urbanisticko-architektonické přípravy, včetně stavebně historických průzkumů, byly v Čechách i na Slovensku uskutečněny rekonstrukce mnoha památkových areálů – např. klášterů, kostelů, radnic, měšťanských domů i šlechtických paláců, divadel, jízdáren apod., ale i jednotlivých památek – zvláště mlýnů, obnovena řada památek lidové architektury, památek technických a uskutečněna rozsáhlá nová výstavba, přestavba, rekonstrukce i modernizace ucelených vnitřních částí sídelních útvarů. Je velmi obtížné vybrat z celkového množství zdařilých projektů a úspěšných realizací ty nejlepší, jakýkoli pokus o výčet, byť provedený s největším možným úsilím o objektivní pohled, bude neúplný: především byl SURPMO pověřen funkcí generálního projektanta obnovy Pražského hradu a dalších významných pražských památkových areálů. Z nich namátkou je možno jmenovat např. Staroměstskou radnici, prostory staroslavného Karolina, klášter blahoslavené Anežky, Karlův most, paláce Valdštejnský, Martinický a Palfyovský, desítky měšťanských domů v historickém jádru Prahy. Byla dokončena rekonstrukce Národního divadla a dostavba jeho okolí, zahájily se realizační práce na rekonstrukci areálu Ungeltu. Mimo území hlavního města Prahy jsou to především práce v památkových městech. První u nás komplexně rekonstruovaná městská památková rezervace byla v Chebu, úspěchy sklidila perla českých renesančních měst Český Krumlov a intenzivně se pracovalo např. v Prachaticích, Levoči, Táboře, Brně a Českých Budějovicích.

V roce 1995 se stala majoritním akcionářem SURPMO, a.s. Česká Kooperativa, družstevní pojišťovna a.s. Nabídka projektových prací se v tomto období rozšířila o novostavby administrativních budov a historických staveb v majetku skupiny VIG ČR. Nově byl rekonstruován také komplex hotelu Astoria v Karlových Varech, hotely Srní, školící zařízení Hrůzův mlýn a Velké Meziříčí, kancelářské budovy v Praze, Plzni, Modřicích a další. Významně se SURPMO, a.s. podílí na nové podobě mnoha desítek pracovišť a obchodních míst také v menších městech, mimo jiné v Českém Krumlově, Táboře, Žatci, Jindřichově Hradci, Moravské Třebové, atd. Nedílnou součástí SURPMO a.s. se stalo také posuzování škodných událostí, které vznikly na různých stavbách.

SURPMO, a.s.

Sídlo společnosti

Opletalova 1626/36, Nové Město

110 00 Praha 1

tel: +420 221 466 401

e-mail: surpmo@surpmo.cz

Kontakty

Sekretariát

tel. +420 221 466 401
e-mail: surpmo@surpmo.cz

Účtárna

tel. +420 221 466 401
e-mail: uctarna@surpmo.cz

 

Projektové středisko Hradec Králové

Československé armády 219/24

500 03 Hradec Králové

Tel: +420 495 514 729

Mobil: +420 602 407 224

Fax: +420 495 511 366

e-mail: surpmohk@surpmo.cz

Projektová kancelář Praha

tel: +420 224 423 315

e-mail: surpmo@surpmo.cz