SURPMO a.s.
Projektové středisko
Hradec Králové

Československé armády 219/24
500 03 Hradec Králové

Tel: 495 514 729
Fax: 495 511 366
e-mail: surpmohk@iol.cz

 

 

Přehled nejvýznamnějších zakázek
realizovaných pracovištěm Hradec Králové

 

(mimo územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace měst a obcí)

Dokument ke stažení ve formátu PDF
Reference od roku 2007 PDF

ÚZEMNÍ PLÁNY VELKÝCH ÚZEMNÍCH CELKŮ (ÚP VÚC), pro pořizovatele, zpracováno / schváleno:

 • ÚP VÚC Železné hory, Ministerstvo pro místní rozvoj, návrh 1999
 • ÚPN VÚC CHKO Žďárské vrchy, Jm KNV Brno, 1985/1989 - součástí CHKO Žďárské vrchy je území Povodí Fryšávky evidované v Zelené knize, která podle mezinárodního projektu IUCN - WWF No. 692 (14-1) registruje významné krajiny; pod označením (1) je vedeno jako součást pramenné oblasti řeky Svratky (Svratka River Headwaters) - spolupráce - aktualizace - ÚPN VÚC CHKO Žďárské vrchy, Ministerstvo pro místní rozvoj, koncept 1997 vč. rozšíření 1998, Vysočina – kraj se sídlem v Jihlavě, návrh 2002
 • ÚP VÚC Trutnovsko-náchodsko, Královéhradecký kraj, 2001/2004
 • ÚP VÚC okresu Jičín, Královéhradecký kraj, koncept 2005
 • ÚP VÚC Krkonoše, Královéhradecký kraj, průzkumy a rozbory 2005
 • ÚP VÚC Adršpašsko-broumovsko, Královéhradecký kraj, 2005/2006
 • ÚP VÚC Pardubického kraje, Pardubický kraj, 2006/2006

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE (ZÚR), pro pořizovatele, zpracováno / vydáno:

·   ZÚR Královéhradeckého kraje, Královéhradecký kraj, 2011/2011

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY a oborové dokumenty (okres), pořizovatel, zpracováno:

  • Urbanistická studie NKP Ratibořice (okres Náchod), 1990 – US získala v roce 1991 1. cenu v celostátní soutěži „Hledáme dokonalé projekty“
  • Evidenční pasport architektonicky hodnotných objektů – Poniklá (okres Semily), Obec Poniklá, 1994
  • Urbanistická studie Slavíkov (okres Havlíčkův Brod), OkÚ Havlíčkův Brod, 1996
  • Urbanistická studie Chlumětín (okres Žďár nad Sázavou), OkÚ Žďár nad Sázavou, 1996
  • Urbanistická studie Opatov (okres Svitavy), OkÚ Svitavy, 1996
  • Urbanistická studie Včelákov (okres Chrudim), OkÚ Chrudim, 1997
  • Urbanistická studie Budeč (okres Žďár nad Sázavou), Obec Budeč, 1997
  • Urbanistická studie Skalka – mikroregion 15 obcí, (okres Žďár nad Sázavou), OkÚ Žďár nad Sázavou, 1998
  • Urbanistická studie Hrubá Skála – Karlovice (okres Semily), OkÚ Semily, Obec Karlovice, Obec Hrubá Skála, 1999
  • Urbanistická studie Šedivec (okres Ústí nad Orlicí), Obec Šedivec, 1999
  • Urbanistická studie Lužec nad Cidlinou (okres Hradec Králové), Obec Lužec nad Cidlinou, 1999
  • Urbanistická studie Zdobín (okres Trutnov), Obec Zdobín, 1999
  • Urbanistická studie Pardubického kraje (okres Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí), Okresní úřad Pardubice, 2000
  • Urbanistická studie Královéhradeckého kraje (okres Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov), Ministerstvo pro místní rozvoj, 2000
  • Generel cyklotras okresu Chrudim (okres Chrudim), Okresní úřad Chrudim, 2000
  • Topografický přehled nemovitých kulturních památek (okres Žďár nad Sázavou), Okresní úřad Žďár nad Sázavou, 1998, doplnění 2000
  • Topografický přehled maloplodých chráněných území (okres Žďár nad Sázavou), Okresní úřad Žďár nad Sázavou, 1998, doplnění 2000
  • Vybavenost území Králické kotliny (okres Ústí nad Orlicí), Okresní úřad Ústí nad Orlicí, 2000
  • Zelený pás Labe – koncepce využití - podklad pro investiční záměr, Město Pardubice, 2000
  • Územně technický podklad pro území okresu Jičín (okres Jičín), Královéhradecký kraj, 2001
  • Urbanistická studie využití území kolem vodní nádrže Rozkoš (okres Náchod), Okresní úřad Náchod, 2001
  • Generel cyklodopravy okresu Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí), Okresní úřad Ústí nad Orlicí, 2001
  • Prognóza územního a hospodářského rozvoje Královéhradeckého kraje (okresy Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov), Kraj Královéhradecký, 2001
  • Urbanistická studie Fryšava pod Žákovou horou (okres Žďár nad Sázavou), Obec Fryšava pod Žákovou horou, 2001
  • Urbanistická studie Pustá Rybná (okres Svitavy), Obec Pustá Rybná, 1999, aktualizace 2002
  • Generel rekreace okresu Žďár nad Sázavou (okres Žďár nad Sázavou), Okresní úřad Žďár nad Sázavou, 2002
  • Urbanistická studie Studnice (okres Chrudim), Obec Studnice, 2002
  • Pasport cyklodopravy Královéhradeckého kraje, Královéhradecký kraj, 2002
  • Studie přístupnosti a využití potenciálu Polsko – Královéhradeckého příhraničí, Královéhradecký kraj, 2003
  • Prognóza rozvoje území Královéhradeckého kraje (okresy Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov), Kraj Královéhradecký, 2003
  • Lyžařský areál Buková Hora – Červená Voda a Suchý vrch – Červená Voda - investiční záměr, Sdružení obcí Orlicko, 2003
  • Lyžařský areál Buková hora - Červená Voda – DÚR, Obec Červená Voda – 2004
  • Studie dopravní infrastruktury Královéhradeckého kraje, Královéhradecký kraj, 2004 (3. verze)
  • Studie revitalizace Lanškrounských rybníků (okres Ústí nad Orlicí), Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko, 2004
  • Generel cyklodopravy Pardubického kraje, Pardubický kraj, 2004
  • Projekt Žitavská cyklotrasa části Evropské cyklotrasy procházející Královéhradeckým krajem a Orlická cyklotrasa, Královéhradecký kraj, 2004
  • Historie a současnost zpracování pískovce na Hořicku – marketingová studie, Město Hořice – 2004
  • Fryšava pod Žákovou horou – Ke Karlovu – Návrh zástavby lokality (okres Žďár nad Sázavou), Obec Fryšava pod Žákovou horou, 2004
  • Pasport veřejných prostranství města Lázně Bohdaneč, Město Lázně Bohdaneč, 2005
  • Studie využití vrcholu Králického Sněžníku pro rozvoj cestovního ruchu, Sdružení obcí Orlicko – 2005
  • Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Chotěboř – dokumentace k modelovému ověření pořízení, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, kraj Vysočina, město Chotěboř – 2005
  • Potenciál území Kuksu a okolí (okresy Náchod a Trutnov), Královéhradecký kraj, 2006
  • Generel nemotoristické dopravy města Lázně Bohdaneč, Město Lázně Bohdaneč 2006
  • Generel nouzového zásobování pitnou vodou a zásobování požární vodou na území Královéhradeckého kraje, Královéhradecký kraj, 2006
  • Vyhledávací studie možného propojení dálnice D11 (mimoúrovňová křižovatka Kocbeře) a křižovatky silnic I/16 a II/299 (Hostinné), Královéhradecký kraj, 2006
  • Pasport historických objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památku ve smyslu zákona o státní památkové péči, (okresy Broumov, Dobruška a Vrchlabí), 2007
  • Pasport nezapsaných památkově hodnotných objektů na území Královéhradeckého kraje, Královéhradecký kraj, 2006, úprava 2007; Dodatek č. 1 pro ORP Broumov, Dobruška, Vrchlabí, 2007
  • Fryšava pod Žákovou horou – Na západním okraji obce – Návrh zástavby lokality (okres Žďár nad Sázavou), Obec Fryšava pod Žákovou horou, 2007
  • Studie Vývoj dopravních vztahů na území Královéhradeckého kraje vyvolaný výstavbou dálnice D11 a rychlostní silnice R 35 s vazbou na rozvojové záměry páteřních os železniční sítě v kraji, Královéhradecký kraj, 2007, aktualizace 2008
  • Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Nová Paka (okres Jičín), Město Nová Paka, 2008
  • Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují (okres Náchod), Město Nové Město nad Metují – doplnění, 2009
  • Generel silniční dopravy Královéhradeckého kraje, Královéhradecký kraj, 2005, úprava 2006, aktualizace 2008, aktualizace 2010, úprava 2011
  • Urbanistická studie Sebranice (okres Svitavy), Obec Sebranice, 2011
  • Studie využití území Zásmuky (okres Kolín), Strnad Josef, 2011
  • Město bez bariér – expertní studie zaměřená na úpravy dopravní infrastruktury města Hořice směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (okres Jičín), Město Hořice, 2008, aktualizace 2012
  • Plán ochrany památkové zóny města Hradec Králové (okres Hradec Králové), Město Hradec Králové, 2013
  • Územní studie Podmoklice, Ke Stadionu (okres Semily), MÚ Semily, 2013
  • Územní studie Letná – Lešákov (okres Semily), MÚ Semily, 2013
  • Územní studie Radňovice – severozápadní okraj sídla (okres Žďár nad Sázavou), MÚ Nové Město na Moravě, 2013
  • Územní studie Vysoké Veselí – lokalita Z1 (okres Jičín), MÚ Jičín, 2014
  • Územní studie Dobruška – lokalita Belveder (okres Rychnov nad Kněžnou), MÚ Dobruška, 2014
  • Ideový námět „Škaloudův statek – společensko – správní centrum obce Bukvice“ (okres Jičín), MÚ Jičín, 2014
  • Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Hlinsko (okres Chrudim), Město Hlinsko, 2008, úplná aktualizace 2010, odborná technická pomoc 2012, odborná technická pomoc 2014
  • Územní studie plochy ÚS – I. Lázně Bohdaneč (okres Pardubice), město Lázně Bohdaneč, 2015
  • Územní studie Litomyšl x R35 (okres Svitavy), MÚ Litomyšl, 2015
  • Územní studie Choltice – plocha Z1 (okres Pardubice), ÚM Choltice, v rozpracovanosti
  • Územní studie Choltice – plocha Z7 (okres Pardubice), ÚM Choltice, v rozpracovanosti
  • Územní studie Choltice – plocha Z11 (okres Pardubice), ÚM Choltice, v rozpracovanosti
  • Územní studie Chuchelna – ÚS 1 (okres Semily), MÚ Semily, v rozpracovanost

MEZINÁRODNÍ PROJEKT,  (spolupráce), pořizovatel, zpracováno:

  • Snieznik Klodzki – Králický Sněžník – Návrhy, náměty a úpravy k doplnění   materiálu Regionální plán (Okres Ústí nad Orlicí), OkÚ Ústí nad Orlicí, 2000
  • Modrý pás Labe (projekt INTERREG II C), MMR Praha, 2000, (Plánovací příručka, Plánovací atlas, Informační leták)
  • Modrý pás Labe (pokračování), Královéhradecký kraj, 1. etapa, 2004, 2. etapa 2005
  • Modrý pás Orlice, Královéhradecký a Pardubický kraj, 2006

STRATEGICKÉ A PROGRAMOVÉ DOKUMENTY,  (spolupráce), pořizovatel, zpracováno:

  • Koncepce rozvoje mikroregionu 1866 (okres Náchod), Sdružení obcí, 1999
  • Koncepce rozvoje mikroregionu (okres Chrudim), Sdružení obcí, I. etapa 1999, II. etapa 2000
  • Program rozvoje mikroregionu Západně od Chrudimi (okres Chrudim), Sdružení obcí, 2000
  • Mikroregiony okresu Žďár nad Sázavou (Bystřicko, Novoměstsko, Velkobítešsko, Velkomeziříčsko, Žďársko), spolupráce s firmou GaREP spol. s r.o. Brno, 2000
  • Program rozvoje mikroregionu Urbanická brázda (okres Hradec Králové), Sdružení obcí, I. etapa 2000, II. etapa 2001
  • Program rozvoje mikroregionu Stráně (okres Náchod), 2001
  • Strategie rozvoje oblasti Krkonoš (okresy Semily, Trutnov, Jičín), Svazek měst a obcí Krkonoše, 2001
  • Program rozvoje Králické kotliny a Bukovohorské hornatiny (okres Ústí nad Orlicí), Svazek obcí a měst Orlicko, 2002 – s podporou Phare CBC
  • Strategie rozvoje mikroregionu Malé Labe (okres Trutnov), Svazek obcí Malé Labe, 2002
  • Strategie rozvoje mikroregionu Horní Labe (okres Trutnov), Svazek obcí Horní Labe, 2004
  • Strategický plán města Hořice (okres Jičín), Město Hořice, 2004, - aktualizace 2007
  • Generel rozvojového potenciálu Krkonoš, Svazek měst a obcí Krkonoše, 2007
  • Strategie rozvoje území Broumovska (okres Náchod), CEP Hradec Králové, 2008
  • Strategie rozvoje obce Černý Důl (okres Trutnov), Obec Černý Důl, 2008
  • Strategie rozvoje města Lázně Bohdaneč (okres Pardubice) - spolupráce, Město Lázně Bohdaneč, 2011
  • Strategie rozvoje obce Kvasiny (okres Rychnov nad Kněžnou), Obec Kvasiny, 2013
  • Program rozvoje obce Neratov na období 2015 – 2020 (okres Pardubice), 2016
  • Program rozvoje obce Chřenovice na období 2017 – 2022 (okres Havlíčkův Brod), 2016

 PROGRAM OBNOVY VESNICE (POV)

 • POV Kacákova Lhota – Náchodsko (okres Jičín), 1992
 • POV Blata – Zámostí (okres Jičín), 1993
 • POV Újezd pod Troskami (okres Jičín), 1995
 • POV Úbislavice (okres Jičín), 1995
 • POV Opatov (okres Svitavy), 1996
 • POV Roudnice (okres Hradec Králové), 1996
 • POV Dětřichov (okres Svitavy), 1997
 • POV Dobrá Voda u Hořic (okres Jičín), 1997 – aktualizace 2010
 • POV Neratov (okres Pardubice), 1999
 •  POV Slatiny – Milíčeves, aktualizace a doplnění 1999
 •  POV Nový Hrádek (okres Náchod), aktualizace a doplnění 1999
 • POV Budeč (okres Žďár nad Sázavou), 1999
 • POV Chlumětín (okres Žďár nad Sázavou), 1999
 • POV Velichovky (okres Náchod), aktualizace a doplnění 1999
 • POV Kramolna (okres Náchod), aktualizace a doplnění 1999
 • POV Brzice (okres Náchod), aktualizace a doplnění 2001
 • POV Žďárky (okres Náchod), aktualizace a doplnění 2001
 • POV Vlachovice (okres Žďár nad Sázavou), 2003
 • POV Borovnice (okres Žďár nad Sázavou), 2004
 • POV Žernov (okres Náchod), 2006

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (VVURÚ), VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁZ (VKR), pořizovatel, zpracováno:

 • VKR Skalka, Energoprůzkum Praha, a.s., 1997
 • VKR Batelov, Energoprůzkum Praha, a.s. 1997
 • VVURÚ ÚP Adršpach (spolupráce), MÚ Broumov, 2009
 • VVURÚ ÚP Teplice nad Metují (spolupráce), MÚ Broumov, 2009
 • VVURÚ ÚP Benecko, MÚ Jilemnice, 2010
 • VVURÚ ÚP Dohalice, MgM Hradec Králové, 2010
 • VVURÚ ZÚR Královéhradeckého kraje, Královéhradecký kraj, 2010
 • VVURÚ Změna č. 2 ÚPO Lichkov, MÚ Králíky, 2010
 • VVURÚ Změna č. 3 ÚPO Mladkov, MÚ Králíky, 2010
 • VVURÚ ÚP Dobrá Voda u Hořic (spolupráce), MÚ Hořice, 2011
 • VVURÚ Změna č. 5 Dolní Morava, MÚ Králíky, 2011
 • VVURÚ Změna č. 2 ÚPSÚ Olešnice v Orlických horách, MÚ Dobruška, 2011
 • VVURÚ ÚP Vítkovice, MÚ Jilemnice, 2011; doplnění 2013
 • Posouzení vlivu navrhované plochy VL – Z52 dle ÚP Košťálov na krajinný ráz, Obec Košťálov, 2011
 • VVURÚ ÚP Lichkov, MÚ Králíky, 2015
 • VVURÚ Změna č. 4 ÚPO Nový Hrádek, MÚ Náchod, 2012
 • VVURÚ Změna č. 2 ÚPO Opatov, MÚ Svitavy, 2012
 • VVURÚ ÚP Hostinné, MÚ Vrchlabí, 2013
 • VVURÚ Změna č. 6 ÚP Dolní Morava, MÚ Králíky, 2013
 • VVURÚ ÚP Dolní Morava, MÚ Králíky, v rozpracovanosti
 • VVURÚ ÚP Provodov – Šonov, MÚ Nové Město nad Metují, 2016
 • VVURÚ ÚP Staré Město, MÚ Šumperk, v rozpracovanosti
 • VVURÚ Změna č. 4 ÚPO Rasošky, MÚ Jaroměř, 2015
 • VVURÚ Změna č. 1 ÚP Dolní Branná, MÚ Vrchlabí, 2015
 • VVURÚ Změna č. 7 ÚP Dolní Morava, MÚ Králíky, 2015
 • VVURÚ ÚP Nahořany, MÚ Nové Město nad Metují, 2015
 • VVURÚ ÚP Vysokov, MÚ Náchod, 2015
 • VVURÚ ÚP Olešnice v Orlických horách, MÚ Dobruška, 2015
 • VVURÚ ÚP Kopřivnice, MÚ Kopřivnice, v rozpracovanosti

 

Poznámka:

Reference o výše popsaných pracích lze získat u jejich uvedených pořizovatelů či zástupců samosprávy.