SURPMO a.s.
Projektové středisko
Hradec Králové

Československé armády 219/24
500 03 Hradec Králové

Tel: 495 514 729
Fax: 495 511 366
e-mail: surpmohk@iol.cz

 

 

Přehled nejvýznamnějších zakázek
realizovaných pracovištěm Hradec Králové

(mimo územně plánovací dokumentace měst a obcí, které jsou uvedeny v samostatném
Přehledu územních plánů měst a obcí a jejich změn zpracovaných Projektovým střediskem Hradec Králové od roku 2007)

ÚZEMNÍ PLÁNY VELKÝCH ÚZEMNÍCH CELKŮ (ÚP VÚC), pro pořizovatele, zpracováno / schváleno:

 • ÚP VÚC Železné hory, Ministerstvo pro místní rozvoj, návrh 1999
 • ÚPN VÚC CHKO Žďárské vrchy, Jm KNV Brno, 1985/1989 - součástí CHKO Žďárské vrchy je území Povodí Fryšávky evidované v Zelené knize, která podle mezinárodního projektu IUCN - WWF No. 692 (14-1) registruje významné krajiny; pod označením (1) je vedeno jako součást pramenné oblasti řeky Svratky (Svratka River Headwaters) - spolupráce
  - aktualizace - ÚPN VÚC CHKO Žďárské vrchy, Ministerstvo pro místní rozvoj, koncept 1997 vč. rozšíření 1998, Vysočina – kraj se sídlem v Jihlavě, návrh 2002
 • ÚP VÚC Trutnovsko-náchodsko, Královéhradecký kraj, 2001/2004
 • ÚP VÚC okresu Jičín, Královéhradecký kraj, koncept 2005
 • ÚP VÚC Krkonoše, Královéhradecký kraj, průzkumy a rozbory 2005
 • ÚP VÚC Adršpašsko-broumovsko, Královéhradecký kraj, 2005/2006
 • ÚP VÚC Pardubického kraje, Pardubický kraj, 2006/2006

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE (ZÚR), pro pořizovatele, zpracováno / vydáno:

 • ZÚR Královéhradeckého kraje, Královéhradecký kraj, 2011/2011

ÚZEMNÍ STUDIE (okres), pořizovatel, zpracováno (od roku 2007):

 • Územní studie Podmoklice, Ke Stadionu (okres Semily), MÚ Semily, 2013
 • Územní studie Letná – Lešákov (okres Semily), MÚ Semily, 2013
 • Územní studie Radňovice – severozápadní okraj sídla (okres Žďár nad Sázavou), MÚ Nové Město na Moravě, 2013
 • Územní studie Vysoké Veselí – lokalita Z1 (okres Jičín), MÚ Jičín, 2014
 • Územní studie Dobruška – lokalita Belveder (okres Rychnov nad Kněžnou), MÚ Dobruška, 2014
 • Územní studie plochy ÚS – I. Lázně Bohdaneč (okres Pardubice), město Lázně Bohdaneč, 2015
 • Územní studie Litomyšl x R35 (okres Svitavy), MÚ Litomyšl, 2015
 • Územní studie Choltice – plocha Z1 (okres Pardubice), ÚM Choltice, 2016
 • Územní studie Choltice – plocha Z7 (okres Pardubice), ÚM Choltice, 2016
 • Územní studie Choltice – plocha Z11+Z12 (okres Pardubice), ÚM Choltice, v rozpracovanosti
 • Územní studie Chuchelna – ÚS 1 (okres Semily), MÚ Semily, 2016
 • Vyhledávací studie trasy jižního propojení (okres Hradec Králové), Magistrát města Hradec Králové, 2016
 • Prověření územně technických podmínek pro vymezení koridoru přeložky
 • silnice II. třídy, tzv. obchvatu Častolovic dle varianty E (okres Hradec Králové,
 • Rychnov nad Kněžnou), Královéhradecký kraj, 2016
 • Územní studie Přeložka I/23 Telč (okres Jihlava), Kraj Vysočina, 2016
 • Územní studie Praha – Satalice (okres Hlavní město Praha), Magistrát Hlavního města Prahy, 2017
 • Územní studie Koberovy – plocha Z43aK (okres Jablonec nad Nisou), MÚ Železný Brod, 2017
 • Územní studie Skuhrov – lokalita Z30 (okres Jablonec nad Nisou), MÚ Železný Brod, 2017
 • Územní studie veřejného prostranství Dobruška – lokalita Z2.2 (okres Rychnov nad Kněžnou), MÚ Dobruška, 2017
 • Územní studie veřejného prostranství Dobruška – lokalita Z2.15 (okres Rychnov nad Kněžnou), MÚ Dobruška, 2017
 • Územní studie veřejného prostranství Dobruška – lokality Z3.1 a Z3.2 (okres Rychnov nad Kněžnou), MÚ Dobruška, 2017
 • Územní studie veřejného prostranství Dobruška – lokality Z2.8 a Z2.14 (okres Rychnov nad Kněžnou), MÚ Dobruška, v rozpracovanosti
 • Územní studie veřejného prostranství Sedloňov – lokality Z1 a Z69 (okres Rychnov nad Kněžnou), MÚ Dobruška, 2017
 • Územní studie veřejného prostranství Sedloňov – lokalita Z2 (okres Rychnov nad Kněžnou), MÚ Dobruška, 2017
 • Územní studie veřejného prostranství Sedloňov – lokalita Z17 (okres Rychnov nad Kněžnou), MÚ Dobruška, 2017
 • Územní studie veřejného prostranství Sedloňov – lokality Z18, Z19, Z86 a Z88 (okres Rychnov nad Kněžnou), MÚ Dobruška, 2017
 • Územní studie Jablonné nad Orlicí – lokalita Okružní (okres Ústí nad Orlicí), MÚ Žamberk, 2017
 • Územní studie veřejného prostranství Letohrad – Orlice (okres Ústí nad Orlicí), MÚ Žamberk, 2017
 • Územní studie Centrální části města Meziměstí (okres Náchod), MÚ Broumov, v rozpracovanosti

ÚZEMNĚPLÁNOVACÍ PODKLADY a oborové dokumenty (okres), pořizovatel, zpracováno (kromě územních studí od roku 2007):

 • Urbanistická studie NKP Ratibořice (okres Náchod), 1990 – US získala v roce 1991 1. cenu v celostátní soutěži „Hledáme dokonalé projekty“
 • Evidenční pasport architektonicky hodnotných objektů – Poniklá (okres Semily), Obec Poniklá, 1994
 • Urbanistická studie Slavíkov (okres Havlíčkův Brod), OkÚ Havlíčkův Brod, 1996
 • Urbanistická studie Chlumětín (okres Žďár nad Sázavou), OkÚ Žďár nad Sázavou, 1996
 • Urbanistická studie Opatov (okres Svitavy), OkÚ Svitavy, 1996
 • Urbanistická studie Včelákov (okres Chrudim), OkÚ Chrudim, 1997
 • Urbanistická studie Budeč (okres Žďár nad Sázavou), Obec Budeč, 1997
 • Urbanistická studie Skalka – mikroregion 15 obcí, (okres Žďár nad Sázavou), OkÚ Žďár nad Sázavou, 1998
 • Urbanistická studie Hrubá Skála – Karlovice (okres Semily), OkÚ Semily, Obec Karlovice, Obec Hrubá Skála, 1999
 • Urbanistická studie Šedivec (okres Ústí nad Orlicí), Obec Šedivec, 1999
 • Urbanistická studie Lužec nad Cidlinou (okres Hradec Králové), Obec Lužec nad Cidlinou, 1999
 • Urbanistická studie Zdobín (okres Trutnov), Obec Zdobín, 1999
 • Urbanistická studie Pardubického kraje (okres Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí), Okresní úřad Pardubice, 2000
 • Urbanistická studie Královéhradeckého kraje (okres Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov), Ministerstvo pro místní rozvoj, 2000
 • Generel cyklotras okresu Chrudim (okres Chrudim), Okresní úřad Chrudim, 2000
 • Topografický přehled nemovitých kulturních památek (okres Žďár nad Sázavou), Okresní úřad Žďár nad Sázavou, 1998, doplnění 2000
 • Topografický přehled maloplodých chráněných území (okres Žďár nad Sázavou), Okresní úřad Žďár nad Sázavou, 1998, doplnění 2000
 • Vybavenost území Králické kotliny (okres Ústí nad Orlicí), Okresní úřad Ústí nad Orlicí, 2000
 • Zelený pás Labe – koncepce využití - podklad pro investiční záměr, Město Pardubice, 2000
 • Územně technický podklad pro území okresu Jičín (okres Jičín), Královéhradecký kraj, 2001
 • Urbanistická studie využití území kolem vodní nádrže Rozkoš (okres Náchod), Okresní úřad Náchod, 2001
 • Generel cyklodopravy okresu Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí), Okresní úřad Ústí nad Orlicí, 2001
 • Prognóza územního a hospodářského rozvoje Královéhradeckého kraje (okresy Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov), Kraj Královéhradecký, 2001
 • Urbanistická studie Fryšava pod Žákovou horou (okres Žďár nad Sázavou), Obec Fryšava pod Žákovou horou, 2001
 • Urbanistická studie Pustá Rybná (okres Svitavy), Obec Pustá Rybná, 1999, aktualizace 2002
 • Generel rekreace okresu Žďár nad Sázavou (okres Žďár nad Sázavou), Okresní úřad Žďár nad Sázavou, 2002
 • Urbanistická studie Studnice (okres Chrudim), Obec Studnice, 2002
 • Pasport cyklodopravy Královéhradeckého kraje, Královéhradecký kraj, 2002
 • Studie přístupnosti a využití potenciálu Polsko – Královéhradeckého příhraničí, Královéhradecký kraj, 2003
 • Prognóza rozvoje území Královéhradeckého kraje (okresy Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov), Kraj Královéhradecký, 2003
 • Lyžařský areál Buková Hora – Červená Voda a Suchý vrch – Červená Voda - investiční záměr, Sdružení obcí Orlicko, 2003
 • Lyžařský areál Buková hora - Červená Voda – DÚR, Obec Červená Voda – 2004
 • Studie dopravní infrastruktury Královéhradeckého kraje, Královéhradecký kraj, 2004 (3. verze)
 • Studie revitalizace Lanškrounských rybníků (okres Ústí nad Orlicí), Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko, 2004
 • Generel cyklodopravy Pardubického kraje, Pardubický kraj, 2004
 • Projekt Žitavská cyklotrasa části Evropské cyklotrasy procházející Královéhradeckým krajem a Orlická cyklotrasa, Královéhradecký kraj, 2004
 • Historie a současnost zpracování pískovce na Hořicku – marketingová studie, Město Hořice – 2004
 • Fryšava pod Žákovou horou – Ke Karlovu – Návrh zástavby lokality (okres Žďár nad Sázavou), Obec Fryšava pod Žákovou horou, 2004
 • Pasport veřejných prostranství města Lázně Bohdaneč, Město Lázně Bohdaneč, 2005
 • Studie využití vrcholu Králického Sněžníku pro rozvoj cestovního ruchu, Sdružení obcí Orlicko – 2005
 • Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Chotěboř – dokumentace k modelovému ověření pořízení, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, kraj Vysočina, město Chotěboř – 2005
 • Potenciál území Kuksu a okolí (okresy Náchod a Trutnov), Královéhradecký kraj, 2006
 • Generel nemotoristické dopravy města Lázně Bohdaneč, Město Lázně Bohdaneč 2006
 • Generel nouzového zásobování pitnou vodou a zásobování požární vodou na území Královéhradeckého kraje, Královéhradecký kraj, 2006
 • Vyhledávací studie možného propojení dálnice D11 (mimoúrovňová křižovatka Kocbeře) a křižovatky silnic I/16 a II/299 (Hostinné), Královéhradecký kraj, 2006
 • Pasport historických objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památku ve smyslu zákona o státní památkové péči (okresy Broumov, Dobruška a Vrchlabí), 2007
 • Pasport nezapsaných památkově hodnotných objektů na území Královéhradeckého kraje, Královéhradecký kraj, 2006, úprava 2007; Dodatek č. 1 pro ORP Broumov, Dobruška, Vrchlabí, 2007
 • Fryšava pod Žákovou horou – Na západním okraji obce – Návrh zástavby lokality (okres Žďár nad Sázavou), Obec Fryšava pod Žákovou horou, 2007
 • Studie Vývoj dopravních vztahů na území Královéhradeckého kraje vyvolaný výstavbou dálnice D11 a rychlostní silnice R 35 s vazbou na rozvojové záměry páteřních os železniční sítě v kraji, Královéhradecký kraj, 2007, aktualizace 2008
 • Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Nová Paka (okres Jičín), Město Nová Paka, 2008
 • Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují (okres Náchod), Město Nové Město nad Metují – doplnění, 2009
 • Generel silniční dopravy Královéhradeckého kraje, Královéhradecký kraj, 2005, úprava 2006, aktualizace 2008, aktualizace 2010, úprava 2011
 • Urbanistická studie Sebranice (okres Svitavy), Obec Sebranice, 2011
 • Studie využití území Zásmuky (okres Kolín), Strnad Josef, 2011
 • Město bez bariér – expertní studie zaměřená na úpravy dopravní infrastruktury města Hořicesměřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (okres Jičín), Město Hořice, 2008, aktualizace 2012
 • Plán ochrany památkové zóny města Hradec Králové (okres Hradec Králové), Město Hradec Králové, 2013
 • Ideový námět „Škaloudův statek – společensko – správní centrum obce Bukvice“ (okres Jičín), MÚ Jičín, 2014
 • Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Hlinsko (okres Chrudim), Město Hlinsko, 2008, úplná aktualizace 2010, odborná technická pomoc 2012, odborná technická pomoc 2014, odborná technická pomoc 2016
 • Úvahová studie Jablonné nad Orlicí – lokalita Hradisková (okres Ústí nad Orlicí), Město Jablonné nad Orlicí, 2017

MEZINÁRODNÍ PROJEKT (spolupráce), pořizovatel, zpracováno:

 • Snieznik Klodzki – Králický Sněžník – Návrhy, náměty a úpravy k doplnění materiálu Regionální plán (Okres Ústí nad Orlicí), OkÚ Ústí nad Orlicí, 2000
 • Modrý pás Labe (projekt INTERREG II C), MMR Praha, 2000, (Plánovací příručka, Plánovací atlas, Informační leták)
 • Modrý pás Labe (pokračování), Královéhradecký kraj, 1. etapa, 2004, 2. etapa 2005
 • Modrý pás Orlice, Královéhradecký a Pardubický kraj, 2006

STRATEGICKÉ A PROGRAMOVÉ DOKUMENTY, (okres), pořizovatel, zpracováno:

 • Koncepce rozvoje mikroregionu 1866 (okres Náchod), Sdružení obcí, 1999
 • Koncepce rozvoje mikroregionu (okres Chrudim), Sdružení obcí, I. etapa 1999, II. etapa 2000
 • Program rozvoje mikroregionu Západně od Chrudimi (okres Chrudim), Sdružení obcí, 2000
 • Mikroregiony okresu Žďár nad Sázavou (Bystřicko, Novoměstsko, Velkobítešsko, Velkomeziříčsko, Žďársko), spolupráce s firmou GaREP spol. s r.o. Brno, 2000
 • Program rozvoje mikroregionu Urbanická brázda (okres Hradec Králové), Sdružení obcí, I. etapa 2000, II. etapa 2001
 • Program rozvoje mikroregionu Stráně (okres Náchod), 2001
 • Strategie rozvoje oblasti Krkonoš (okresy Semily, Trutnov, Jičín), Svazek měst a obcí Krkonoše, 2001
 • Program rozvoje Králické kotliny a Bukovohorské hornatiny (okres Ústí nad Orlicí), Svazek obcí a měst Orlicko, 2002 – s podporou Phare CBC
 • Strategie rozvoje mikroregionu Malé Labe (okres Trutnov), Svazek obcí Malé Labe, 2002
 • Strategie rozvoje mikroregionu Horní Labe (okres Trutnov), Svazek obcí Horní Labe, 2004
 • Strategický plán města Hořice (okres Jičín), Město Hořice, 2004, - aktualizace 2007
 • Generel rozvojového potenciálu Krkonoš, Svazek měst a obcí Krkonoše, 2007
 • Strategie rozvoje území Broumovska (okres Náchod), CEP Hradec Králové, 2008
 • Strategie rozvoje obce Černý Důl (okres Trutnov), Obec Černý Důl, 2008
 • Strategie rozvoje města Lázně Bohdaneč (okres Pardubice) - spolupráce, Město Lázně Bohdaneč, 2011
 • Strategie rozvoje obce Kvasiny (okres Rychnov nad Kněžnou), Obec Kvasiny, 2013
 • Program rozvoje obce Neratov na období 2015 – 2020 (okres Pardubice), 2016
 • Program rozvoje obce Chřenovice na období 2017 – 2022 (okres Havlíčkův Brod), 2016

PROGRAM OBNOVY VESNICE (POV)

 • POV Kacákova Lhota – Náchodsko (okres Jičín), 1992
 • POV Blata – Zámostí (okres Jičín), 1993
 • POV Újezd pod Troskami (okres Jičín), 1995
 • POV Úbislavice (okres Jičín), 1995
 • POV Opatov (okres Svitavy), 1996
 • POV Roudnice (okres Hradec Králové), 1996
 • POV Dětřichov (okres Svitavy), 1997
 • POV Dobrá Voda u Hořic (okres Jičín), 1997 – aktualizace 2010
 • POV Neratov (okres Pardubice), 1999
 • POV Slatiny – Milíčeves, aktualizace a doplnění 1999
 • POV Nový Hrádek (okres Náchod), aktualizace a doplnění 1999
 • POV Budeč (okres Žďár nad Sázavou), 1999
 • POV Chlumětín (okres Žďár nad Sázavou), 1999
 • POV Velichovky (okres Náchod), aktualizace a doplnění 1999
 • POV Kramolna (okres Náchod), aktualizace a doplnění 1999
 • POV Brzice (okres Náchod), aktualizace a doplnění 2001
 • POV Žďárky (okres Náchod), aktualizace a doplnění 2001
 • POV Vlachovice (okres Žďár nad Sázavou), 2003
 • POV Borovnice (okres Žďár nad Sázavou), 2004
 • POV Žernov (okres Náchod), 2006

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (VVURÚ), VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁZ (VKR), pořizovatel, zpracováno:

 • VKR Skalka, Energoprůzkum Praha, a.s., 1997
 • VKR Batelov, Energoprůzkum Praha, a.s. 1997
 • VVURÚ ÚP Adršpach (spolupráce), MÚ Broumov, 2009
 • VVURÚ ÚP Teplice nad Metují (spolupráce), MÚ Broumov, 2009
 • VVURÚ ÚP Benecko, MÚ Jilemnice, 2010
 • VVURÚ ÚP Dohalice, MgM Hradec Králové, 2010
 • VVURÚ ZÚR Královéhradeckého kraje, Královéhradecký kraj, 2010
 • VVURÚ Změna č. 2 ÚPO Lichkov, MÚ Králíky, 2010
 • VVURÚ Změna č. 3 ÚPO Mladkov, MÚ Králíky, 2010
 • VVURÚ ÚP Dobrá Voda u Hořic (spolupráce), MÚ Hořice, 2011
 • VVURÚ Změna č. 5 Dolní Morava, MÚ Králíky, 2011
 • VVURÚ Změna č. 2 ÚPSÚ Olešnice v Orlických horách, MÚ Dobruška, 2011
 • VVURÚ ÚP Vítkovice, MÚ Jilemnice, 2011; doplnění 2013
 • Posouzení vlivu navrhované plochy VL – Z52 dle ÚP Košťálov na krajinný ráz, Obec Košťálov, 2011
 • VVURÚ ÚP Lichkov, MÚ Králíky, 2015
 • VVURÚ Změna č. 4 ÚPO Nový Hrádek, MÚ Náchod, 2012
 • VVURÚ Změna č. 2 ÚPO Opatov, MÚ Svitavy, 2012
 • VVURÚ ÚP Hostinné, MÚ Vrchlabí, 2013
 • VVURÚ Změna č. 6 ÚP Dolní Morava, MÚ Králíky, 2013
 • VVURÚ ÚP Dolní Morava, MÚ Králíky, 2013
 • VVURÚ ÚP Provodov – Šonov, MÚ Nové Město nad Metují, 2016
 • VVURÚ ÚP Staré Město, MÚ Šumperk, 2014
 • VVURÚ Změna č. 4 ÚPO Rasošky, MÚ Jaroměř, 2015
 • VVURÚ Změna č. 1 ÚP Dolní Branná, MÚ Vrchlabí, 2015
 • VVURÚ Změna č. 7 ÚP Dolní Morava, MÚ Králíky, 2015
 • VVURÚ ÚP Nahořany, MÚ Nové Město nad Metují, 2015
 • VVURÚ ÚP Vysokov, MÚ Náchod, 2015
 • VVURÚ ÚP Olešnice v Orlických horách, MÚ Dobruška, 2015
 • VVURÚ ÚP Kopřivnice, MÚ Kopřivnice, 2017
 • VVURÚ Změna č. 5 ÚP Broumova, 2017
 • VVURÚ ÚP Vitiněves, 2017

 

Poznámka:

Reference o výše popsaných pracích lze získat u jejich uvedených pořizovatelů či zástupců samosprávy.