O

SURPMO a.s.
Projektové středisko
Hradec Králové

Československé armády 219/24
500 03 Hradec Králové

Tel: 495 514 729
Fax: 495 511 366
e-mail: surpmohk@iol.cz

 

 

ODKAZY

 

Národní památkový ústav
Ministerstvo kultury

Občanská sdružení a spolky

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka

Arte-fakt

Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče

Klub za starou PrahuDrobné památky severních Čech

Klub pro záchranu památek

Klub přátel historického Pelhřimova

Klub přátel Pardubicka

Klub za krásné Karlovarsko

Klub přátel československého opevnění

Organizace pro zachování historického podzemí Jihlavy

Občanské sdružení pro obnovu kulturního dědictví údolí Desné

Občanské sdružení Drobné památky severních Čech

„Pomozme si sami“ - občanské sdružení na záchranu památek

„Česká archivní společnost“ – velký seznam archivních, vědeckých, odborných a regionálních spolků z domova i zahraničí

Český svaz ochránců památek

Společnost pro technologie ochrany památek

Společnost pro obnovu venkova a malého města

Sdružení pro stavebně historický průzkum|

Uměleckohistorická společnost v českých zemích

Přátelé drobných památek

Sdružení pro záchranu a využití historických objektů www.castellum.cz
Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze mariansky-sloup.wz.cz/
Okrašovací spolek Kokořínska www.psovka.cz
Poškozené a zničené kostely a kaple v České republice www.kostely.tnet.cz
Znovuobjevené Krušnohoří www.znovuobjevenekrusnohori.cz
Sdružení za záchranu kostela sv. Petra a Pavla http://sdruzeniprysk.czi.cz.